O nas

NASZA MISJA

Wspieramy firmy w profesjonalnym prowadzeniu biznesu i stałej poprawie efektywności.

***

EKSPERCI  WORK-NET

 

_MG_6570m  Katarzyna Bielak- Kanigowska

Konsultant, Doradca, Expert, od ponad 15 lat zajmuje się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od strategii HR, polityk rekrutacji, utrzymania, szkoleń i rozwoju, wynagradzania i motywacji, aż do zwolnień kontrolowanych i outplacementu. W tych obszarach dostarcza koncepcji biznesowych, narzędzi i procedur prowadzących do poprawy produktywności oraz sprawności działania organizacji.

Wiele lat pracowała jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst &Young, Capgemini, Deloitte, BIGRAM, BRAD Consulting.

Od 2007 roku właściciel firmy doradczej WorkNet, gdzie specjalizuje się w obszarach:
– Budowania strategii i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi;
– Wartościowania stanowisk pracy oraz projektowania i wdrażania systemów wynagradzania, premiowania i motywacji;
– Systemach ocen kompetencji, wartości, postaw i wyników Zarządzania przez Cele kadry menedżerskiej i pracowników firm;
– Zarządzania Zmianami Organizacyjnymi, optymalizacji i usprawnień organizacyjnych;
– Zwiększania potencjału innowacyjności firm i optymalizacji zatrudnienia;
– Programach szkoleń i systemowego rozwoju kadry menedżerskiej;
– Wspierania firm w zarządzaniu ryzykami personalnymi w tym przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji.

Trener, autor programów szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menedżerów oraz organizacji, opisu i wartościowania stanowisk pracy,ZPC, budowy metod wartościowania stanowisk dostosowanych do potrzeb organizacji oraz budowy systemów wynagradzania i motywacji. Doradca strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Mail:  katarzyna.kanigowska@interia.pl
Tel: 600 468 988

 

 

Dr AndAW_rzej Woźniakowski

Expert zajmujący się problematyką Zarządzania Zasobami Ludzkimi od ponad 20 lat. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, były wieloletni pracownik naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przez wiele lat pracował jako menedżer i konsultant takich międzynarodowych firm doradczych, jak Ernst & Young, Capgemini, Hay Group i Deloitte.

Obecnie jest Partnerem w firmie doradczej WorkNet. Główna specjalizacja to projektowanie i wdrażanie systemów motywacji,  Zarządzanie Zmianami Organizacyjnymi, zwiększanie potencjału innowacyjności firm i optymalizacja zatrudnienia.

Entuzjasta metody Action Learning wykorzystywanej do zespołowego rozwiązywania problemów organizacyjnych i zarządzania wiedzą w organizacji. Autor wielu publikacji na tematy związane z HR, występował na licznych konferencjach i seminariach poświęconych problematyce HR. Wspiera firmy w zarządzaniu ryzykami personalnymi, również w przeciwdziałaniu mobbingowi, czy zagrożeniu szeroko rozumianą dyskryminacją.

Mail:  apw_wwa@alk.edu.pl
Tel: 607 053 816

Edyta Adamczyk

Trener i coach w zakresie zarządzanie zespołami (sprzedaż, zarządzanie prze cele, systemy motywacyjne, systemy wynagradzania, rozwiązywanie konfliktów, podejmowania decyzji, zarządzanie wiekiem, zmianą, coaching „równowaga pomiędzy pracą i życiem prywatnym”). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w środowisku przemysłowym. Trener z wrodzonym wyczuciem i umiejętnością oceny potencjału i prawdziwego zaangażowania ludzi.

Autorka wielu autorskich projektów szkoleniowych dla takich firm jak: Wedel, KING OSCAR, Jovix Triomat, Bongrain Sery Turek, Animex, ING Bank Śląski, ISS World, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Absolwentka Akademii Finansów w Warszawie. Zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami oraz ubezpieczeniami. Trener/wykładowca w ramach projektu „ Grasz o staż” dla szerokiej rzeszy studentów.

Zajmuje się współpracą z klientem na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od określenia potrzeb/obszarów rozwojowych, poprzez przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań, skończywszy na wdrażaniu działań wewnątrz organizacji. Jednocześnie zajmuje się doradztwem dla zarządów i najwyższej rangi dyrektorów w opracowywaniu, wdrażaniu i realizacji strategii firmy/departamentu/obszaru oraz optymalizacji procesów wewnątrz organizacji.

 

Dorota Strzelec

Psycholog pracy, konsultant ds. zarządzania kadrami, trener biznesu i doświadczony menedżer. Autorka wielu publikacji w prasie i portalach internetowych oraz prelegent konferencji branżowych.
Unikalna kombinacja wiedzy z zakresu zarządzania kadrami, psychologii oraz prawa pracy. Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu pracodawców i menedżerów w trudnych sytuacjach, m.in. zmian organizacyjnych, zwolnień grupowych i indywidualnych, konfliktów pracowniczych, wyjaśniania przypadków dyskryminacji, mobbingu lub molestowania. Umiejętność opracowywania kreatywnych rozwiązań złożonych i nietypowych problemów, z uwzględnieniem możliwych scenariuszy oraz oceny ryzyka, łatwość przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i dostosowany do różnych grup odbiorców, doskonała znajomość środowiska i rynku pracy oraz najnowszych trendów w zarządzaniu. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Specjalizacja:
– Psychologia pracy i zarządzanie kadrami – opracowywanie procedur wewnętrznych, rozwiązań usprawniających zarządzanie kadrami, przeprowadzanie audytów personalnych.
– Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy – przeciwdziałanie i wyjaśnianie (m.in. opracowywanie kompleksowych procedur antymobbingowych, szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników, szkolenia i konsultacje dla komisji antymobbingowych oraz rzeczników zaufania, udział w postępowaniach wyjaśniających jako zewnętrzny ekspert lub członek komisji antymobbingowej).
– Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów – wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów między pracownikami oraz pracownikiem a pracodawcą/menedżerem, audyty relacji w zespole, doradzanie pracodawcom w sytuacjach trudnych, kryzysowych, wprowadzaniu ważnych zmian.
– Coaching kariery, kryzysowy i biznesowy – dla kadry kierowniczej oraz specjalistów.
– Szkolenia w zakresie prawa pracy, zarządzania kadrami i kompetencji miękkich.

Zakresy szkoleń:
– Dyskryminacja i mobbing – warsztaty dla specjalistów HR i komisji antymobbingowych.
– Jak komunikować się w konflikcie, aby dojść do porozumienia.
– Kontrola pracowników w czasie i miejscu pracy – nowe technologie vs prywatność.
– Ochrona danych osobowych w dziale HR.
– Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów.
– Mobbing, molestowanie, dyskryminacja – rozpoznawanie i przeciwdziałanie.
– Oceny pracownicze i rozmowy oceniające.
– Pokolenia Y, Z, C – dziś twój pracownik, wkrótce szef.
– Prawne aspekty rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników.
– Prawo pracy dla menedżerów.
– Przeciwdziałanie nieuczciwym i nieetycznym zachowaniom pracowników.
– Rekrutacja i selekcja kandydatów – warsztaty dla menedżerów.
– Skuteczne systemy wynagradzania – aspekty prawne i motywacyjne.
– Strategie rozwoju zawodowego pracowników.
– Telepraca i inne formy pracy zdalnej.
– Trudne rozmowy z pracownikami – delegowanie, dyscyplinowanie, zwalnianie.

***