Referencje

***

Audyt oraz wdrożenie procedury antymobbingowej.

„W okresie od grudnia 20I5r. do stycznia 2016r. firma WorkNet zrealizowała projekt, który miał na celu dokonanie audytu ryzyk dotyczących występowania mobbingu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach. W ramach audytu opracowano narzędzie do analizy sytuacji mobbingowych, przeprowadzono audyt a następnie przedstawiono diagnozę sytuacji oraz rekomendacje dotyczące działań, które powinny pozwolić w przyszłości ograniczać takie ryzyka.

Projekt został zrealizowany terminowo i należycie.
Konsultanci firmy WorkNet biorący udział w projekcie, czyli:
Katarzyna Bielak-Kanigowska,
Marta Skalska,
Andrzej Woźniakowski,
wykazali się wysokim poziomem profesjonalizmu i zaangażowania.

Pragnę zarekomendować firmę WorkNet, jako profesjonalnego doradcę wyspecjalizowanego w realizacji tego typu projektów, do realizacji innych przedsięwzięć dotyczących analizy ryzyk HR i przeciwdziałania mobbingowi.”

List referencyjny

***

Projekt Zintegrowanego systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oparty o model kompetencji, zarządzanie przez cele, system ocen okresowych, opis i wartościowanie stanowisk pracy oraz opracowanie założeń do systemów motywacyjnych.

List referencyjny Gras Savoye_Referencje Kanigowska oraz pozostali eksperci.

 

***

Opracowanie Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla dziesięciu Banków Spółdzielczych.

Banki Spółdzielcze Referencje